EtusivulleTietoa kartoistaTietoa kuluttajalleMapline OyAsiakastili Ostoskori

Mapline tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Mapline Oy
Y-tunnus: 1069264-5
Postiosoite: Uitonrinne 18, 58700 SULKAVA

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Nimi: Pekka Repo
Yhteystiedot: Uitonrinne 18, 58700 SULKAVA
Puhelin: (015) 471 239
Sähköposti: verkkokauppa@mapline.fi

3. Rekisterin nimi:
MAPLINE24.COM-verkkokauppapalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Ottaa elinkeinonharjoittajana vastaan asiakkaiden tilauksia verkkokauppapalveluista, asiakas- ja palvelusuhteen hoito sekä ylläpito.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin (asiakassuhde).

5. Rekisterin tietosisältö:
Tilaajan rekisteröityessään antamat tiedot: tilaajan nimi, sukupuoli, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja/tai faksinumero sekä sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan asiakkaan tekemien tilausten tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan rekisteröityessään itse antamat tiedot sekä asiakassuhteessa syntyvät ostotiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Mapline Oy:n ulkopuolelle muille kuin yrityskonsernin sisäisille yhteistyökumppaneille.

Jääkäri2-tilauksissa nimi- ja osoitetiedot luovutetaan Grano Oy:lle kartan toimitusta varten.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mapline Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lle talletetut tiedot: Tiedot on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain tietojärjestelmän ylläpitäjillä ja tilausten toimittamisen kannalta olennaisilla henkilöillä on pääsy asiakasrekisteriin.

9. Rekisteröidyn oikeudet:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle. Pyynnössä tulee ilmetä mahdollisimman tarkat tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja valokopio henkilöllisyystodistuksesta allekirjoitettuna. Henkilötiedot on myös mahdollista tarkastaa kohdassa 2 mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.